Föreläsningar

Nomadläger i Mongoliet

Föreläsningar

I mån av tid åtar jag mig föreläsningar och författarbesök, framförallt i närområdet, dvs nordöstra Småland.

Reseersättning enligt standardnormen, arvode beroende på vilken typ av framträdande det gäller. Vi gör upp villkoren vid bokning.

Mina ämnen

  1. Sju länder från hästryggen  (Om långritter i Skottland, Irland, Spanien, Italien, Bulgarien, Mongoliet och Sverige. Bilder.)
  2. Med häst genom Småland  ( Långritter och turer med häst och vagn i Småland. Bilder.)
  3. Dialekt  -  en glömd kulturskatt  (Utgångspunkten är Smålands Akademis dialektprojekt. Det resulterade i en bok Småländska ord & läten, som jag tillsammans med Brigitte Kühne var redaktör för. Min egen dialektala förankring är i nordöstra Småland.)
  4. Dackeupproret i fantasi och verklighet  (Med bilder från några av de platser där striderna utspelade sig.)
  5. Bävern i kokgropen  eller  Att göra en historisk berättelse trovärdig  (Bilder och visning av viktiga föremål, t.ex flinta, eldstål och fnöske)
  6. Skriva en bok  -  bästa författarknepen
Föremål jag tillverkat när jag skulle skriva om järnåldern

Målgrupper för föreläsningarna

Oftast kan jag anpassa min framställning, men allmänt gäller att åhörarna nog ska vara från åtminstone tioårsåldern och uppåt.

Ämne nr 1 kan vara ett undantag. Det verkar vara spännande för de flesta, oavsett ålder.

För att uppskatta framställningen om dialekter är det inte nödvändigt att vara smålänning, däremot språkintresserad och nyfiken på nya (gamla?) ord och uttryck.

 Dackeupproret var inte bara det största folkliga upproret i svensk historia, det var också den allvarligaste bonderesningen i 1500-talets Europa  -  och alltså bör det kunna vara intressant för vem som helst,

inte minst för alla smålänningar och östgötar som bor i närheten av platser där striderna utspelat sig.

Skrivtipsen i nr 5 och 6 går att anpassa till skolelever, framförallt då gymnasister. Den som tänker sig en framtid som författare eller är blivande lärare kan garanterat få med sig något hem att fundera över!

På långritt genom Småland